Systemy teleinformatyczne zyskują coraz większą popularność niemalże w każdej dziedzinie naszego życia. Nowością jest możliwość stosowania takich systemów do realizacji usług publicznych, w tym w zakresie monitorowania ilości zużywanej wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie niebawem rozpocznie wdrażanie  inteligentnego systemu informatycznego zapewniającego rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie danych dotyczących ilości zużywanej wody.

Dane o zużyciu wody przechowywane będą na serwerze o najwyższych standardach bezpieczeństwa, a dostęp do danych historycznych będzie umożliwiał analizę, ustalanie przyszłego zużycia wody oraz planowanie remontów i rozwoju sieci wodociągowej.

Wdrożenie systemu umożliwi również wczesne wykrywanie anomalii (wycieków, naruszeń). System będzie identyfikował próby manipulowania wodomierzem oraz awarie na sieci wodociągowej, co pozwoli na zmniejszenie strat wody nawet o kilkanaście procent.

Inwestycja zapewni redukcję kosztów operacyjnych, automatyzację obsługi i utrzymania sieci oraz pozwoli na przeprowadzenie digitalizacji istniejącej infrastruktury pomiarowej.

Z uwagi na kompleksowość działań w pierwszej kolejności obsługą zdalnego odczytu zostaną objęte miejscowości, w których konieczna jest wymiana wyeksploatowanych wodomierzy. W kolejnych latach zasięg systemu będzie rozszerzany i obejmie obszar całej gminy.