Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przekształcenie zakładu w spółkę nie ma wpływu na obowiązujące umowy na dostawę wody i odbiór ścieków – należności i zobowiązania wynikające z zawartych umów przejęła utworzona spółka komunalna.

Zmianie ulegną jedynie numery kont bankowych, na które uiszcza się opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków. Inkasenci będą realizować odczyty jak dotychczas, natomiast faktury ze wskazaniem nowego numeru konta zostaną wystawione po 24.01.2022 r.

Do 31.01.2022 r. należności wynikające z faktur wystawionych w ubiegłym roku należy wpłacać na dotychczasowy numer konta.

Za utrudnienia przepraszamy!