Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, od dnia 19 września obowiązuje nowy cennik usług dodatkowych. Właściciele nieruchomości nie będą już ponosić opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci czy dokonanie odbioru przyłącza przez pracowników Zakładu.

https://bip.wiazowna.pl/zgk,m,8015,stawki-oplat-za-wode-i-scieki.html