Szanowni Państwo,

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w granicach dz. nr ew. 150/3 obr. Wiązowna Gminna.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które chcą zaprezentować swoje pomysły architektoniczne i mają wizję ich realizacji. Oczekujemy prac uwzględniających nowoczesne rozwiązania funkcjonalne. Koncepcje muszą współgrać z istniejącymi na terenie działki budynkami i uwzględnić aspekty ekologiczne, przestrzenne i krajobrazowe przyległego terenu.

Dla laureata konkursu przewidziano nagrodę:

– bezterminową licencję na programy: ArCADia BIM LT 14, ArCADia – ARCHITEKTURA 9, ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

– 7-dniową praktykę w renomowanej pracowni architektonicznej Archicon Szczesiuk & Wilczek s.c. – zespole doświadczonych architektów, którzy stworzyli wiele innowacyjnych projektów np. ERGO Arena Gdańsk-Sopot, Pawilon Kultury w Wiązownie, pływalnię „Polonez”, Skwer VII Pułku Ułanów i Plac Niepodległości w Otwocku.

Wyboru laureatów konkursu dokona komisja konkursowa z udziałem Pani Moniki Wilczek-Pieniak współwłaścicielki firmy Archicon. Komisja konkursowa oceniać będzie prace pod kątem zaprezentowanych walorów kompozycyjnych, innowacyjności, jakości i poprawności przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, m.in. dostępności dla osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie również realność i ekonomika proponowanych rozwiązań.

Termin składania prac konkursowych upływa 30 sierpnia 2022 roku, zaś ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 6 września 2022 roku.


Ogłoszenie konkursu.

Regulamin konkursu.

Zał nr 1 Wytyczne projektowe

Zał nr 1 a Wytyczne projektowe – część graficzna

Zał nr 2a Dokumentacja fotograficzna,

Zał nr 2b Dokumentacja fotograficzna,

Zał nr 2c Dokumentacja fotograficzna,

Zał nr 2d Dokumentacja fotograficzna.

Zał nr 3 Obszar.

Zał nr 4 Mapa.

W celu otrzymania Mapy w formacie dxf. prosimy o kontakt pod adresem: p.dudek@hydrodukt.pl

Zał nr 5 Oświadczenie.